fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rozpad promieniotwórczy halinkaW: Jak obliczyć[wzór]czas połowicznego rozpadu izotopu Ra223/88 dane z wykresu; zmian aktywności od czasu.Dzięki
8 maj 20:29
: nie dubluj tematów to nie brainly http://fizyka.pisz.pl/forum/6514.html
10 maj 17:14