fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rozpad promieniotwórczy halinkaW: Bardzo proszę; Jak wyliczyć czas połowicznego rozpadu Ra223/88 w oparciu o wykres zmian aktywności od czasu
8 maj 20:10
Leszek: At = Ao * 2 −t/T
At 

= 2−t/T
Ao 
 At 
ln

= ( −t/T) ln 2 ⇒ T = ......
 Ao 
9 maj 18:04