fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny Monika: W pewnym ruchu harmonicznym prędkość ciała wynosiła v1=10cm/s przy wychyleniu x1=1cm, a v2=1cm/s przy wychyleniu x2=10cm. Obliczyć amplitudę A i okres drgania tego oscylatora To
2 maj 16:32
2 maj 17:26