fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Grawitacja Kwadrat: Cześć. Mam problem zadaniem. Oblicz minimalną pracę jaką muszą wykonać silniki rakiety nośnej, aby wynieść pojazd kosmiczny o masie 2500 kg z powierzchni Ziemi poza zasięg pola grawitacyjnego Ziemi. Masa Ziemi wynosi 6*1024 kg a promień 6370 km. Wynik powinien być 1,57*1011 J. Robiłam to z zasady energii mechanicznej. Energia potencjalna końcowa wynosi 0 ,a energia początkowa to suma energii potencjalnej i kinetycznej, ale wychodzi mi zły wynik. Możecie powiedzieć, gdzie robię błąd?
18 kwi 17:28
: W= ΔEp = 0 − Ep(R) http://fizyka.pisz.pl/strona/67.html
18 kwi 22:04
Kwadrat: Dziękuję za pomoc.
19 kwi 11:29