fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Grawitacyjna energia potencjalna jest równa pracy W wykonanej przez siłę grawitacji F_g podczas przenoszenia masy m przez zewnętrzną siłę F z punktu A do nieskończoności. E_p = -GMm/r
Grawitacyjna energia potencjalna pracy siłę grawitacji siłę grawitacji