fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz: pojemność zastępczą układu, rozkład napięć i ładunków na poszczególnych Wixboy: Układ składający się z trzech identycznych płaskich kondensatorów próżniowych o takim samym polu powierzchni okładek S i różnych odległościach między okładkami podłączony jest do źródła o napięciu U. Odległości między okładkami kondensatorów wynoszą d1, d2, d3 odpowiednio dla kondensatorów C1, C2, C3. Kondensatory C1 i C2 są połączone równolegle a następnie do takiego układu dołączony jest szeregowo kondensator C3. Oblicz: pojemność zastępczą układu, rozkład napięć i ładunków na poszczególnych kondensatorach oraz wielkości natężeń pól elektrycznych między okładkami kondensatorów.
16 kwi 19:50
17 kwi 22:09