fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ciało porusza się zgodnie z równaniem x=-5t^2+20t+10 gdzie x położenie ciała czy Greg: ciało porusza się zgodnie z równaniem x=−5t2+20t+10 gdzie x położenie ciała czyli odległość od punktu 0. Podaj wartości: a.) przyśpieszenia i opóźnienia tego ciała b.) prędkości początkowej i prędkości po 2s. c.) położenie ciała po 2s ruchu d.) przemieszczenia po 2s ruchu.
5 kwi 19:17
: http://fizyka.pisz.pl/forum/6420.html nie rób tu śmietnika
5 kwi 19:36