fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
ruch jednostajnie przyśpieszony - opóźniony Greg: ciało porusza się zgodnie z równaniem x=−5t2+20t+10 gdzie x położenie ciała czyli odległość od punktu 0. Podaj wartości: a.) przyśpieszenia i opóźnienia tego ciała b.) prędkości początkowej i prędkości po 2s. c.) położenie ciała po 2s ruchu d.) przemieszczenia po 2s ruchu.
5 kwi 19:11
: v= −10t + 20 a = −10 podstaw
5 kwi 19:36
Capselia: a.) 10, −10 b.) 40m/s c.) x(t)=50 d.) zmiana x=40m
5 lis 20:49