fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sanie o masie M są ciągnięte z siłą F nachyloną pod kątem α Karoll: Sanie o masie M są ciągnięte z siłą F nachyloną pod kątem α do poziomu. Przy jakiej wartości tego kąta przyspieszenie sań będzie największe skoro wiadomo, że współczynnik tarcia kinetycznego o podłoże wynosi μ.
31 mar 13:14
: http://fizyka.pisz.pl/forum/6391.html
 da 
amax= ...pochodna

= 0
  
miejsca zerowe
31 mar 14:12
Karoll: Dziękuję
31 mar 21:56