fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na płaskiej poziomej powierzchni leży ciało o masie m. Karoll: Na płaskiej poziomej powierzchni leży ciało o masie m. Na ciało działa siła F pod kątem α do poziomu. Współczynnik tarcia kinetycznego wynosi μk. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się ciało? Przy jakiej wartości siły F ciało oderwie się od podłoża.
31 mar 13:14
:
 Fcosα − μk(mg −Fsinα) 
a =

 m 
31 mar 14:09