fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć amplitudę siły elektromotorycznej indukującej się w pierścieniu. andrzej: Mamy długi, prostoliniowy solenoid o N zwojach i długości l. Wewnątrz solenoidu umieszczamy pojedynczy, przewodzący pierścień, współosiowo z solenoidem. Przez solenoid płynie prąd przemienny o częstotliwości f i amplitudzie I0. Obliczyć amplitudę siły elektromotorycznej indukującej się w pierścieniu. Przyjąć dla ułatwienia µr = 1.
25 mar 12:33
: trzeb amieć promień pierścienia a potem....podstawić do wzoru http://fizyka.pisz.pl/strona/234.html
25 mar 16:25