fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zbliżając lub oddalając magnes od obwodu wytwarzam w nim siłę elektromotoryczną E. Powoduje ona przepływ prądu, co mogę wykryć amperomierzem. Taki prąd nazywam prądem indukowanym. E = dϕ/dt. dϕ - zmiana strumienia pola magnetycznego przechodzącego przez obwód. dt - czas, w jakim zachodzi zmiana.
siłę elektromotoryczną amperomierzem strumienia pola magnetycznego Napięcie elektryczne