fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przyspieszenie średnie lola456: Cząstka ma w pewnej chwili prędkość v = −2i −2j + 3k a w 4s później v = −2i −2j +5k. wyznacz przyspieszenie średnie asr cząstki w czasie tych 4s wyrażone: a) za pomocą wektorów jednostkowych b) przez jego dł. i kierunek (rozumiany jako podanie dwóch kątków, pierwszy pomiędzy wektorem asr a osią Z, oraz kąt pomiędzy osią X a rzutem wektora asr na płaszczyznę xy Moje rozumowanie:
 1 
asr = [0,0,

]
 2 
 1 
|asr| =

 2 
Czy ta część jest policzona poprawnie, bo rozumiem, że dalej mam policzyć kąt pomiędzy moim wektorem a wektorem [0,0,1], natomiast nie wiem jak wyznaczyć rzut prostokątny na płaszczyznę xy, ponieważ kiedy liczę pierwszy kąt otrzymuję 0 lub 180 stopni. Bardzo proszę o pomoc
2 mar 15:46
2 mar 17:52