fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przyspieszenie średnie lola456: Cząstka ma w pewnej chwili prędkość v = −2i −2j +3k a w 4s później v = −2i −2j + 5k. Wyznacz przyspieszenie średnie asr czątki w czasie tych 4s wyrażone: a) za pomocą wektorów jednostkowych b) przez jego dł. i kierunek (rozumiany jako podanie dwóch kątów, pomiędzy wektorem asr i osią z oraz pomiędzy osią x a rzutem wektora asr na płaszczyzne xy) Nie wiem czy dobrze to robię, ale policzyłam różnicę wektorów i podstawiłam do wzoru na przyspieszenie średnie:
 1 
asr = [0,0,

]
 2 
 1 
teraz z tego mam że |asr| =

 2 
dalej muszę policzyć kąt pomiędzy moim wektorem asr a wektorem z = [0,0,1], natomiast nie wiem jak wyznaczyć rzut prostokątny, bo wydaje mi się że przy tych danych rzut ten jest po prostu punktem Czy moje rozumowanie jest poprawne? Bardzo proszę o pomoc
2 mar 15:40
: długość rzutu prostokątnego = długość wektora x cosα
2 mar 17:51
: wektor a jest skierowany wzdłuż osi OZ więc długosci jego rzutów na osie wynoszą: OX = 0 oY =0 Oz = 1/2
2 mar 17:53
lola456: czyli nie można znaleźć jego rzutu na płaszczyznę xy?
3 mar 15:12
: można emotka
3 mar 15:23
lola456: ale rzutem będzie po prostu punkt?
3 mar 18:42