fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Nat: A)Oblicz częstość cyklotronową elektronu o enrgiu 100eV w jednorodnym polu polu magnetycznym o indukcji 35 * 10−6 B) oblicz promień toru tego elektronu jeśli wektor jego prędkości jest prostopadły do wektora indukcji.
18 lut 21:10
: 35 * 10−6 czego ton ziemniaków, ilosci obłoków czy tyknięć zegara
18 lut 21:21
18 lut 21:22
Leszek: mv2/R = evB ⇒ v= eBR/m , ω = v/R ⇒ ω = eB/m , oraz ω = 2πf
 eB 
Czyli czestotliwosc f =

, czestotliwosc jak widac nie zalezy od predkosci czyli
 2πm 
energii elektronu . Promien okregu zalezy od Ek , R= mv/eB , oraz Ek = p2/2m ⇒mv= 2mEk Czyli R= 2mEk/eB
18 lut 21:24
Nat: Dziękujęemotka
18 lut 21:29