fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ładunek q porusza w polu magnetycznym o indukcji B z prędkością v prostopadłą do B. Pole magnetyczne działa na ładunek siłą F prostopadłą do jego prędkości v. W rezultacie cząstka ciągle ,,skręca'' i jej tor zakrzywia się w okrąg. Siła F pełni rolę siły dośrodkowej. Promień okręgu: R = mv/qB. Okres obiegu: T = 2*pi*m/qB.
Pole magnetyczne indukcji siły dośrodkowej Okres