fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Grawitacja Diosus: Wokół pewnej planety krąży jej księżyc po promieniu orbity równym 200 tys. km. Między planetą, a księżycem znajduje się punkt X taki, że wypadkowa sił grawitacji pochodzących od planety i księżyca jest równa 0N. W jakiej odległości znajduje się ten punkt od środka planety? Przyjmij, że księżyc ma masę 400 razy mniejszą od planety.
29 sty 19:39
: Ksiezyc raczej nie krąży po promieniu tylko po orbicie (okręgu) o promieniu. Myśl co piszesz! chyb anie kopiuj−wklej? emotka wystarczy porównać siły grawitacji od planety z ta pochodzącą od księżyca. Wzór znasz?
29 sty 21:20
29 sty 21:21