fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo grawitacji Newtona. Dwa ciała w kształcie kuli przyciągają się siłami F o równych wartościach, ale przeciwnie skierowanymi. m_1, m_2 - masa ciał, r - odległość między środkami ciał, G=6,67*10^{-11} - stała grawitacji