fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika skok na bungee Filip: Skoczek na bungee (punkt materialny) spada z początkowo zerową prędkością z wysokości H=20m. Nieważka, idealnie rozciągliwa lina ( siła sprężystości jest proporcjonalna do rozciągniętej liny) ma długość swobodną l=10m i rozciągając się wyhamowuje skoczka w taki sposób, że z zerową prędkością dotyka on ziemi. Oblicz prędkość skoczka na wysokości h=5m nad ziemią. W obliczeniach przyjmij, że g=10 m/s2. Pierw wyznaczyłem współczynnik sprężystości z równania mgH=0,5*k*x2 ( gdzie x=H−l)
 2mgH 
k=

 x2 
I teraz nie jestem pewny czy dobrze zrobiłem kolejne równanie
 m(v)2 
mg(H−h)=

+ 0,5 * k * x2 ( gdzie w tym przypadku x=5)
 2 
Prosiłbym o sprawdzenie i w razie błędu o wytłumaczenie.
12 sty 00:36
12 sty 15:34