fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bungee Przygnębiony: Żądny adrenaliny człowiek o masie 75 kg wszedł na wieżę o wysokości 60 m aby wykonać skok na bungee. Jeden koniec liny o długości 21,6m zamocował do wieży a drugi do swoich nóg ( odległość od punktu zamocowania liny do nóg do końców palców wyciągniętych do góry rąk wynosiła 2,4m). a) oblicz prędkość człowieka w chwili, gdy zaczyna rozciągać linę. b) oblicz minimalny współczynnik sprężystości jaki musi mieć linia, aby człowiek nie rozbił się o ziemię. c) oblicz siłę działającą na człowieka w najniższym punkcie toru ruchu. d) Narysuj na jednym wykresie zależność energii potencjalnej ciężkości człowieka, energii sprężystości liny, energii całkowitej układu człowiek+lina do odległości człowieka od powierzchni Ziemi. e) Oblicz wielkość rozciągnięcia liny gdy człowiek wisi po skoku na linie.
11 kwi 20:58
13 kwi 16:51
13 kwi 16:51
13 kwi 16:52
daras: Najpierw spada swobodnie, pokonując wysokość=długości liny
 mv2 m 
a) Ep = Ek => mgL =

=> v = 2gL ≈ 20,6

 2 s 
b) człowiek rozbije się o ziemię jeśli jej dotknie czyli lina za bardzo się wydłuży albo pęknie należy więc policzyć maksymalne rozciągnięcie liny xmax:
 kx2 
mgx + mgL =

=> r−nie kwadratowe, z którego wyznaczamy tylko jeden pierwiastek > 0
 2 
i sprawdzić czy 60 > L + xmax + 2,4 jeśli tak, to można wyznaczyć k podstawiając xmax do poprzedniego r− nia c) Fw = Fs(xmax) − Q = kxmax − mg d) namalujesz jak spojrzysz na linki, które podał ci qwark e) kx = mg
18 sie 10:38