fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz prędkość ciężarka. Makelele: Na sprężynie o współczynniku sprężystości 30 Nm zawieszono ciężarek o masie 50 g. Następnie rozciągnięto sprężynę o 3 cm względem położenia równowagi i puszczono swobodnie. Masę sprężyny i opory ruchu należy pominąć. Oblicz prędkość ciężarka w chwili, gdy wydłużenie sprężyny wynosiło 2cm.
15 gru 18:16
: http://fizyka.pisz.pl/strona/98.html x(t) = Acosωt ⇒ t =... v(t U{dx{dt} = −Asinωt =..
16 gru 09:19