fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment pędu HELP: Można przyjąć, że talerz gramofonu w kształcie dysku o masie mt i promieniu R obraca się bez oporów z prędkością kątowa w1.. W jego środku znajduje się biedronka o masie mb, którą można potraktować jako punkt materialny. W pewnej chwili przechodzi ze środka na brzeg talerza. Jak się zmieni jego prędkość kątowa?
17 lis 16:42
18 lis 08:55