fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment pędu HELP: Jednorodna rura o promieniu R obraca się w rogu między ścianą a podłogą, tak jak pokazano na rysunku. Początkowo prędkość kątowa tego ruchu wynosiła 0 Współczynnik tarcia rury o ścianę i podłogę jest taki sam i równa się  . Ile obrotów wykona rura do chwili zatrzymania?
17 lis 16:27
18 lis 08:55