fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment pędu HELP: Dwaj łyżwiarze o jednakowych masach zbliżają się do siebie z identycznymi prędkościami. Jadą po dwóch równoległych prostych odległych o d. Jeden z nich trzyma w ręku sztywny drążek o zaniedbywalnej masie i długości l>d. W pierwszej chwili, gdy tylko jest to możliwe podaje drążek swojemu kolede, który go chwyta i nie puszcza. Jakim ruchem zaczną poruszać się łyżwiarze? Ile wyniesie prędkość ruchu postępowego każdego z nich? Czy energia kinetyczna w tym zdarzeniu będzie zachowana?
17 lis 16:40
helpyourself: wystarczy przejrzeć archiwa sprzed..miesięcy, roku, lat.. i się wszystko znajdzie
18 lis 08:55
nick: Jednorodna rura o promieniu R obraca się w rogu między ścianą a podłogą, tak jak pokazano na rysunku. Początkowo prędkość kątowa tego ruchu wynosiła 0 Współczynnik tarcia rury o ścianę i podłogę jest taki sam i równa się  . Ile obrotów wykona rura do chwili zatrzymania?
6 gru 20:55