fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dziękuję z góry runner: Przy wciąganiu ciała o masie m ruchem jednostajnym po równi pochyłej o kącie nachylenia alfa należy działać siłą F równoległą do równi. Oblicz, z jakim przyspieszeniem zsuwałoby się to ciało z równi.
25 paź 19:49
26 paź 07:57