fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzut Poziomy sebastian: Przy strzelaniu do celu z wiatrówki wycelowano do punktu środkowego tarczy, przy czym lufa wiatrówki znajdowała się w położeniu poziomym. Pocisk trafił o a = 6,4cm niżej. Odległość tarczy od wylotu lufy d = 8m. Obliczyć prędkość pocisku w chwili wylotu z lufy.
20 paź 22:17
20 paź 22:34