fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rzuty poziome Kasia: Z okna na wysokości 30 m rzucono poziomo ciało, które trafiło w ścianę budynku w odległości 50m na wysokości 5m. Jaka była prędkość początkowa?
4 paź 17:18
:
 50 m 
vo =


 3 s 
5 paź 08:29
Kasia: czemu?
6 paź 15:39
student:
 Δx 
ruch w poziomie: Vp=Vśr=

 t 
ruch w pionie: Vk=Vp+at (Vp=0) ⇒ Vk=at
Vp+Vk Δy 2Δy 

=

(Vp=0) ⇒ Vk=

2 t t 
 2Δy 2Δy 
at=

⇒ t=

 t a 
 Δx 
zatem ruch w poziomie: Vp=

 
 2Δy 

 a 
 
6 paź 17:10