fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Witajcie, jak zabrać się za to zadanie z ruchu harmonicznego prostego? Michał99: Dwa ciężarki w kształcie walców o długości l i o gęstości ρc każdy, połączone są nieważką nicią. Nić przerzucona jest przez kolistą prowadnicę, po której może ślizgać się bez tarcia, a ciężarki są częściowo zanurzone w wodzie o gęstości ρw. Jaki będzie okres T drgań tego układu, jeśli ρc > ρw .
23 sty 17:12
$$: porównaj wypadkową sił wyporu i ciężkości obu walców i wyznacz k
23 sty 21:19
$$: wyznaczone k wstawisz do wzoru na okres drgań http://fizyka.pisz.pl/strona/98.html
23 sty 21:20
997: Czy końcowy wzór to T=2πl/2g?
26 sty 00:56
$$: emotka
26 sty 09:37
$$:
 2m ϱcl 
T= 2π

= 2π

 k ϱwg 
26 sty 10:50
997: Rzeczywiście masa układu to przecież 2 walce, a i nie oznaczylem gęstości przez co nie chcący skrocilem potem. Po korekcji się wszystko zgadza.
26 sty 11:53