fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia Lilianna: Kamień rzucony pionowo do góry opadł z powrotem na ziemię po czasie 8s. Jaką energię kinetyczną przekazano kamieniowi w czasie wyrzucenia, jeżeli jego masa m=0,4kg?
21 sty 20:26
22 sty 09:40