fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca,moc ,energia Lilianna: Kamień rzucony pionowo do góry opadł z powrotem na ziemię po czasie 8s. Jaką energię kinetyczną przekazano kamieniowanie w czasie wyrzucenia jeżeli jego masa m=0,4 kg?
21 sty 20:23
kamień: ukamieniowac cię za to
22 sty 09:40