fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Toczenie Mar12:
 km 
Obliczyć energię kinetyczną rowerzysty jadącego z prędkością 9

. Masa rowerzysty wraz z
 h 
rowerem wynosi 78kg, przy czym na masę kół przypada 3kg. Koła roweru rozpatrywać jako obręcze.
12 sty 09:29
13 sty 09:12