fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym wokół nieruchomej osi. Energia kinetyczna bryły toczącej się po płaszczyźnie} jest sumą energii kinetycznej ruchu postępowego i energii kinetycznej ruchu obrotowego.
moment bezwładności prędkość kątowa ruchu postępowego ruchu postępowego