fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pierścień i pręt John: Oblicz wypadkową siłę, z jaką działa jednorodny pierścień o promieniu R i masie M na "hantlę" złożoną z dwóch jednakowych punktowych mas o wartości M i nieważkiego łączącego je pręta o długości R skierowanego wzdłuż osi prostopadłej do pierścienia i przechodzącej przez jego środek. Odległość hantli od płaszczyzny pierścienia i długość hantli są jednakowe i wynoszą R. Dana jest stała grawitacyjna G. Jakieś wskazówki?
10 gru 18:47
10 gru 19:10
John: Wzór znam... Ale w tym przypadku to nie jest takie proste.
10 gru 20:25