fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkości kosmiczne Alan: Druga prędkość kosmiczna dla planety X jest równa 2 km/s. Oblicz drugą prędkość kosmiczną dla planety Y której masa jest 6 razy większa niż masa planety X, a promień dwa razy mniejszy niż promień planety X.
24 lis 12:54
Leszek: Skorzystaj ze wzoru : vX= GM/R vY = G6M/0,5R = 12*GM/R = 12*2 km/s
24 lis 15:58
Leszek: Sorry blad wzor jest vX = 2GM/R vY = 2G6M/0,5R = 12*2 km/s Wzor na druga predkosc kosmiczna otrzymujemy na podstawie : mv2/2 = GM/R ⇒ v= 2GM/R
24 lis 16:02
: Alan nie bądź leń : http://fizyka.pisz.pl/strona/74.html
25 lis 09:25