fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Druga prędkość kosmiczna jest to minimalna prędkość jaką należy nadać ciału, aby oddaliło się nieskończenie daleko od planety. Mogę ją policzyć ze wzoru v_II = pierwiestak z {2GM / R}, gdzie m - masa planety, R - promień planety, G stała grawitacji. Druga prędkość kosmiczna dla Ziemi wynosi v_II = 11,19 km/s = 40284 km/h.
Wyprowadzenie wzoru na drugą prędkość kosmiczną stała grawitacji Wyprowadzenie wartości drugiej prędkości kosmicznej dla Ziemi