fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zasada superpozycji pól firsana: rysunekDwa ładunki punktowe o wartościach q1=q2=1C znajdują się w próżni w odległości a od siebie. Określ (narysuj wektor i wyraź wzorem jego wartość) natęzenie pola w punkcie P − posługując sie zasadą syuperpozycji pól. P znajduje si na przecięciu przekątnych kwadratu o boku a.
21 lis 12:37
22 lis 09:13