fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie pola elektrostatycznego wyznaczam umieszczając w polu grawitacyjnym dodatni ładunek +q i mierząc siłę elektryczną F na niego działającą. Wektor natężenia pola elektrostatycznego ma taki sam kierunek i zwrot jak siła F. Wartość natężenia liczę ze wzoru E = F/q Natężenie w polu centralnym w odległości r od ładunku Q liczę ze wzoru E = -kQ / r^2 Inna postać: E = -{1/4*pi*e_0} * {Q / r^2}
polu centralnym polu centralnym Wyprowadzenie wzoru na natężenie w centralnym polu elektrostatycznym