fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
lozif fizol: Piłka wyrzucona poziomo na wysokości 20 m nad ziemią ma w chwili uderzenia w ziemię prędkość o wartości trzy razy większej od wartości jej prędkości początkowej. Wyznacz prędkość początkową piłki. pls help me
14 lis 14:20
14 lis 14:31