fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kamień rzucono poziomo z pewnej wysokości, przebył on drogę S. studentzprzypadku: Kamień rzucono poziomo z pewnej wysokości, przebył on drogę S. Oblicz prędkość końcową i początkową tego kamienia.
7 lis 21:44
: Czy droga S to długośc łuku paraboli
7 lis 21:47
: mało precyzyjne masz te zadania, poprzednie również
7 lis 21:48
7 lis 21:50
studentzprzypadku: to są zadania z kolokwium, one nie muszą być precyzyjne tylko rozwiązane niestetyemotka
7 lis 21:53
: to niech je rozwiązuje ten niedorobiony autor
7 lis 22:39
: PS. pewnie chodziło o zasięg wię zadanie jest trywialny = na poziomie gimbazy
7 lis 22:40
: btw. co to za "studia"
7 lis 22:41
studentzprzypadku: "studia" to Politechnika Poznańska, wydział fizyki technicznej. Na pewno chodziło o Vpoczątkowe i końcowe. Zasięg jest dany.
8 lis 20:39
: skoro S=Z = zasięg, to S = vot
 gt2 
h=

 2 
vy = gy Vk= vo2 + Vy2 rozwiąż ten yukład r−ń albo poproś o pomoc młodszą siostrę z 8 klasy
9 lis 08:49
: dobra rada na koniec: jesli jesteś na tych studiach z przypadku to masz dwa wyjścia: studiuj dalej jesli jesteś masochistą lub zmień na tzw. "humanistyczne" może politologia albo marketing ale tam też trzeba liczyć i kombinować
9 lis 08:51