fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
indukcja i czestosc janko: jak zmieni sie czestosc w oraz promien Ra jeżeli wartosc indukcji pola magnetycznego wzrośnie dwa razy?
22 paź 00:07
22 paź 09:17