fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
indukcja janko: jak zmieni sie czestosc w oraz promien Ra jeżeli wartosc indukcji pola magnetycznego wzrośnie dwa razy?
22 paź 00:05
: cholera wie
22 paź 09:16
: chyba początek ci wcięło ale to widac nieistotne
22 paź 09:17