fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prosze o pomoc dsd: Zad 1Podczas ogrzewania cała doskonale czarnego maksimum promieniowania przesunęło się z lambda 1 do lambda2. Wiedząc, że stała Wiena b, obliczyć o ile wzrosła temperatura tego ciała? Zad.2 Na granicę pomiędzy powietrzem i cieczą pada światło pod kątem alfa=50stopni. Stwierdzono, że promienie: wchodzący do cieczy i odbity od jej powierzchni są do siebie prostopadłe. Oblicz bezwzględny współczynnik załamania tej cieczy. A.1,12 B.1.19 C.1.25 D.1.31 Zad 3.Długość rakiety poruszającej się z prędkością $0,6c$ względem Księżyca dla kosmonauty znajdującego się wewnątrz niej wynosi 105 m. Dla obserwatora stojącego na Księżycu rakieta ma długość?
15 paź 22:09
: 1. W zadaniu masz podpowiedź − zastosuj prawo Wiena 2. α=50o, α + β = 90o, podstaw do prawa Snella 3. http://fizyka.pisz.pl/strona/87.html
16 paź 09:40