fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ciało poruszające się z dużą prędkością ulega skróceniu. Pręt ma długość l_0 i jest nieruchomy względem układu U'. Względem układu U porusza się z prędkością taką samą jak układ U' czyli v_u. Długość mierzona względem układu U jest mniejsza niż l_0 i wynosi l. Wzór: l=l_0\sqrt{1-{v^2_u\o c^2}}
Wyprowadzenie wzoru na skrócenie Lorentza