fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo Coulomba Maciess: rysunekDwa ładunki Q1=4C i Q2=C znajdują się w powietrzu w odległośći 2m. Z jaką siłą elektryczną działają one na trzeci ładunek q=1C umieszczony w połowie odległości między nimi. Nie wiem czy dobrze rozumiem to zadanie. Wstawiam swój rysunek i obliczenia do sprawdzenia. Licze siły między Q1 i q F1 i Q2 i q jako F2 F1=4k F2=2k Ładunki są jedno imienne więc się odpychają, ale F1 jest większa, więc siła działająca na ładunek q będzie przemieszczała go w strone Q2. FW=4k−2k=2*9*109=1,8*1010 [N] Nie robiłem nigdy takich zadań
26 wrz 20:41
: stosujesz zły wzór na siłę Coulomba http://fizyka.pisz.pl/strona/193.html
26 wrz 21:34
Maciess: Uzyłem tego samego wzoru
26 wrz 22:34
: ale zniknęły ci ładunki i zostały same wielokrotnosci, jak podstawisz, to nie ma to wymiaru siły
27 wrz 10:39
: PS> jednostek nie ubiera się w [ ] wektorowo: Fw = F1 + F2 ale są to wektory przeciwnie skierowane więc
 3kqQ2 
algebraicznie: Fw = F1 − F2 = 3F2 =

 r2 
27 wrz 10:42