fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Doppler - dźwięk Tomek: Doppler. Jakie znaki będą miały prędkości we wzorze na dopplera jeśli zarówno obserwator jak i źródło poruszają się w tym samym kierunku, ale z innymi prędkościami ? Obserwator 15km/h a źródło 35km/h
14 lut 06:22
Tomek: Chodzi mi tutaj o sytuację, w której obserwator "goni" źródło, oraz w której źródło "goni" obserwatora. W pierwszej wzór dopplera będzie wyglądał następująco
 v+vob 
fob=fźr*

, natomiast w drugiej:
 v+vźr 
 v−vob 
fob=fźr*

, tak ?
 v−vźr 
A może spojrzeć na to z punktu widzenia obserwatora, dla którego źródło oddała się od niego z
 v+ 
prędkością 15km/h i wówczas mamy fob=fźr*

lub
 v+vźr 
 v 
fob=fźr*

?
 v−vźr 
14 lut 08:22
14 lut 22:59
14 lut 23:00