fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zjawisko (efekt) Dopplera polega na zmianie częstotliwości dźwięku dochodzącego do odbiorcy. Zjawisko to zachodzi, gdy odległość między źródłem a odbiorcą ulega zmianie.
częstotliwości Wyprowadzenie wzoru na zjawisko Dopplera