fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka xxxxxxxxxxxxxxx: Punkt porusza się po okręgu o promieniu R=10 cm ze stałym przyspieszeniem stycznym at. Znaleźć przyspieszenie normalna a punktu po upływie t=20s od rozpoczęcia ruchu,jeśli wiadomo że w chwili ukończenia piątego obrotu ,licząc od rozpoczęcia ruchu,prędkość liniowa punktu jest równa v=10 cm/s.
8 lis 14:01
8 lis 22:44