fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dam zarobić. Marcin: Szukam kogoś kto zrobi mi kilka zadan z Kinematyki, I rok studiów,osoby zdecydowane zapraszam na maila: zadaniazfizyki2017@wp.pl w celu przesłania zadań i dogadania szczegółów.
8 lis 13:42
xxxxxxxxxxxxxxx: Znaleźć ilokrotnie przyspieszenie normalne punktu leżącego na obwodzie wirującego koła jest więszke od przyspieszenia normalnego tegoż punktu w chwili,gdy wektor przyspieszenia całkowitego tego punktu tworzy kąt 30 stopni z wektorem jego prędkości liniowej.
8 lis 14:00
xxxxxxxxxxxxxxx: Znaleźć przyspieszenie kątowe koła, jeśli wiadomo że po upływie 2 s od rozpoczęcia ruchu jednostajnie przyspieszonego wektor całkowitego przyspieszenia punktu położonego na obwodzie tworzy kąt 60 stopni z kierunkiem prędkości linowej tego pumktu.
8 lis 14:00
xxxxxxxxxxxxxxx: Punkt porusza się po okręgu tak, iż zależność drogi od czasu dana jest za pomocą równania s=A+Bt+Ct2,gdzie B=−2m/s i C=1 m/s2. Znaleźć przyspieszenie normalne i przyspieszenie styczne punktu w chwili ,gdy prędkość liniowa punktu wynosi v=0,3 m/s.
8 lis 14:00
jaja: zadania są banalne, chyba robisz jaja
8 lis 22:06