fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prędkość mezonu 123: Znaleźć (w ujęciu relatywistycznym) prędkość mezonu, jeżeli jego energia całkowita jest 10 razy większa od jego energii spoczynkowej.
25 paź 16:56
25 paź 22:42