fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyrażenie m_0 / pierwiastek z 1 - {v^2 / c^2} skracam czasami do litery m i nazywam ją masą relatywistyczną. Dzięki temu upraszczam wiele wzorów np. p = mv E=mc^2 Masy relatywistycznej nie należy jednak mylić z masą, która jest źródłem pola grawitacyjnego. Wzrost prędkości v powoduje wzrost masy relatywistycznej. Pole grawitacyjne zmienia się jednak w zupełnie inny sposób niż gdyby wzrosła masa spoczynkowa m_0.
pola grawitacyjnego